CATEGORY
ADVICE
BUSINESS PARTNERS
VISITOR HISTORY
thiet-bi-hung-hut-dau-thai
(Click to zoom)

Product ID:

Brand

Origin:

Price:

View

Share

: HC -2097

:

:

: Contact

: 11119

Bình hứng hút dầu thải hay thiết bih hứng hút dầu thải

Model: HC -2097

Thông số kỹ thuật:

Áp suất hơi làm việc: 8-10 bar

Bình chứa: 80 Lít

Bình đo lưu lượng: 10 LítBộ đầu hút nhớt

Bánh xe đẩy di động di chuyển dễ dàng thiết bị hứng hút dầu thải cho ngành gara ô tô